Vikens Hemgård

Hemgården, en mötesplats för alla generationer

Vikens Hemgård

 

Vikens Hemgård är en viktig mötesplats för alla generationer i Viken och några i Vikens Framtidsgrupp har efter samråd med hela föreningslivet i Viken börjat arbetet med att stödja Hemgårdens styrelse för att hitta en långsiktig lösning till glädje för hela Viken.

 

Idag ägs Hemgården i stort av tre föreningar Vikens Lottakår, Vikens Röda Kors och Vikens Kyrkliga Syförening. Samhällets förändringar har också påverkat de lokala engagemanget i de aktuella föreningarna och de samtal som förs är på vilket sätt Vikens Hemgård skall kunna bevaras för framtiden när tex någon eller några av de stora ägarna inte längre är verksamma.

 

Idag diskuteras två olika huvudalternativ. Det ena alternativet skulle vara att bilda en ideell förening med storägarna som hedersmedlemmar. På detta sätt kan styrelsen rekryteras från hela Viken och inte enbart genom de nuvarande ägarna. Ett annat alternativ är att ombilda oganisationen och skapa en stiftelse och på detta sätt bevara Hemgården för framtiden. Dessa båda huvudalternativ har sina fördelar och nackdelar och vad som krävs och som är under utredning är på vilket sätt de olika alternativen påverkar ekonomi mm.